MUNCH

Artyzm, sztuka, malarstwo

Muzyka okresu baroku

Szacuję się, że okres muzyki barokowej trwał o 1600 roku do 1750 roku czyli śmierci najpopularniejszego i najwybitniejszego kompozytora tego okresu. Do jego największych dzieł można zaliczyć:
– Wielka msza h – moll,
– Pasja według Świętego Mateusza,
– Pasja Według Świętego Jana.

Co skrywa umysł artysty?

W wyżej wymienionych utworach artysta wykorzystał fugę w której był niedoścignionym mistrzem. Łącznie skomponował on ponad 800 utworów. Jego dzieła odznaczają się logiką, bogactwem brzmienia, doskonałą formą oraz siłą wyrazu.
Również wybitnym artystom okresu baroku był Georg Friedrich Handel. On również tworzył formy wokalno – instrumentalne ( msze, kantaty, pasje, oratoria ) , a także co różniło go od Bacha opery, koncerty i utwory kameralne. Do jego znanych dzieł można zaliczyć Juda Machabeusz czy Mesjasz – były to utwory oratoryjne, których artysta był mistrzem. W okresie baroku bardzo popularnymi narzędziami muzycznymi były organy oraz klawesyn. Do dziś dzieła zarówno Jana Sebastiana Bacha jak i Georga Friedricha Handela nie zostały zapomniane.