MUNCH

Artyzm, sztuka, malarstwo

Certyfikat autentyczności dzieła

Certyfikat Autentyczności co do zasady nie jest dokumentem obowiązkowym i nie istnieje żaden przepis czy regulacja, która wymaga jego istnienia, ale jest to formalność, która przynosi korzyści przy sprzedaży i dobra praktyka, którą każdy autor powinien dołączyć do swojej produkcji.

Certyfikacja jest priorytetem, który musisz wziąć pod uwagę, dostarczając każdemu swojemu dziełu odpowiedni dokument. Dokumentacja towarzysząca dziełu sztuki na rynku wtórnym ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania jego autentyczności, możliwości śledzenia jego losów i ułatwienia jego sprzedaży.

Większość z tych transakcji odbywa się po śmierci artysty i w związku z tym nie można liczyć na jego udział w celu poświadczenia jego autorstwa. Na rynku pierwotnym nie każdej sprzedaży towarzyszy odpowiednia dokumentacja, która gwarantuje jej legalność, dlatego istotne jest, aby artysta przedstawił odpowiednie zaświadczenie o cechach dzieła, aby wypełnić tę lukę w obrocie dziełami sztuki.

Gwarancje udzielane przez Certyfikat Autentyczności

Certyfikat jest gwarancją, która poświadcza autentyczność dzieła, identyfikowaną przez podstawowe dane w nim zawarte oraz przez udział artysty w jego sporządzeniu i podpisaniu. Praktyka ta powinna być stosowana również w odniesieniu do dzieła unikatowego, nadając mu wartość i legalność poprzez dołączenie informacji dotyczących realizacji i technik użytych do jego wykonania.

Najczęściej spotykane formaty certyfikatów

Bez względu na to czy jest to obraz, rzeźba, fotografia czy praca graficzna, Certyfikat Autentyczności musi zawierać podstawowe dane, takie jak tytuł, autor, wymiary, datę produkcji, numer wydania (jeśli jest to praca seryjna) lub wykorzystane materiały. Na początku artysta musi wybrać format w jakim chce wykonać swoją certyfikację, ponieważ nie ma wspólnego wzorca, którego można by się trzymać.

Najczęściej spotykane formaty na rynku sztuki to dokument, naklejka lub znaczek.

– Dokument: Jest dołączony do pracy jako niezależna dokumentacja z bardziej obszernymi i szczegółowymi informacjami o jej cechach. Może być napisany specjalnie dla każdej pracy lub wykorzystywać standardowy format, który jest wypełniany za każdym razem.

-Naklejka: Jak sama nazwa wskazuje, jest to samoprzylepna naklejka, która jest dołączona do pracy. Ma tę zaletę, że jest zawsze przypięta do pracy.

– Pieczątka: może być używana indywidualnie do parafowania i identyfikacji autorstwa pracy, jak również do pieczętowania załączonej dokumentacji.