MUNCH

Artyzm, sztuka, malarstwo

admin

Grecki rzeźbiarz, żyjący w IV wieku p.n.e. Prawdopodobnie Ateńczyk. Prowadził działalność w Attyce, na Peloponezie oraz w Azji Mniejszej w...