MUNCH

Artyzm, sztuka, malarstwo

Sztuka

Grecki rzeźbiarz, żyjący w IV wieku p.n.e. Prawdopodobnie Ateńczyk. Prowadził działalność w Attyce, na Peloponezie oraz w Azji Mniejszej w...

Dziś zajmiemy się galeriami sztuki i znaczeniem zarządzania nimi w czasach, gdy wiele z nich znika z powodu kryzysu i...