MUNCH

Artyzm, sztuka, malarstwo

Leochares

sztuka

Grecki rzeźbiarz, żyjący w IV wieku p.n.e. Prawdopodobnie Ateńczyk. Prowadził działalność w Attyce, na Peloponezie oraz w Azji Mniejszej w latach około 360-320 roku. Blisko współpracował z rzeźbiarzami: Timoteosem, Skopasem i Lizypem.

Należy wiedzieć, że z osobą Leocharesa łączona jest część dekoracji rzeźbiarskiej zachodniej strony Mauzoleum w Halikarnasie: część fryzu „Amazonomachia”, fryz wyścigów kwadryg, posąg jeźdźca w stroju perskim (zachowany we fragmentach). Przypisuje mu się również wykonanie grupy chryzelefantynowych posągów członków dynastii macedońskiej do Filipejonu w Olimpii.

Ponadto do dzieł Leocharesa zalicza się: portret mówcy Isokratesa, ustawiony przy wejściu władcy Syrakuz Dionizjusza I zwany Starszym, posąg pankracisty Autolikosa z prytanejonu w Atenach, Sofoklesa z Teatru Dionizosa w Atenach, pomnik rodziny Pandoitesa, posąg Zeusa Polieusa, Ateny, głowę Aleksandra – wszystkie z Akropolis, grupę „Polowanie Aleksandra III Wielkiego na lwa” z Delf (razem z Lizypem), posąg Aleksandra Rondanini, Zeusa Gromowładnego, przewieziony do Rzymu i ustawiony w świątyni Jowisza Grzmiącego na Kapitolu (22 rok p.n.e.), Apollina ustawiony przed świątynią Apollina, Patroosa na agorze ateńskiej, grupę „Zeus i Demos” z Pireusu, posąg Aresa z Halikarnasu (akrolit), „Demeter z Knidos”.

Dyskusyjne jest autorstwo Leocharesa posągu „Ganimedesa porwanego przez orła” ze świątyni Zeusa w Atenach, „Artemidy z Wersalu” i „Apollina Belwederskiego”, uważanego niekiedy jedynie za kopię Apollina Patroosa (znalezione kopie wykonane są z marmuru, ze źródeł pisanych wiadomo, że oryginały były z brązu).

A tutaj dowiesz się ciekawych rzeczy o najbardziej wyjątkowej rzeźbie w Bydgoszczy.