MUNCH

Artyzm, sztuka, malarstwo

Dzieło

Szacuję się, że okres muzyki barokowej trwał o 1600 roku do 1750 roku czyli śmierci najpopularniejszego i najwybitniejszego kompozytora tego...