MUNCH

Artyzm, sztuka, malarstwo

Co skrywa umysł artysty?

Co skrywa umysł artysty? Jak zawiłe emocje i myśli kłębią się w umyśle człowieka będącego artystą? Jak nietuzinkowe i nieschematyczne myślenie musi podjąć artysta? Artystę jest tak naprawdę najlepiej w stanie zrozumieć tylko drugi artysta. Artysta zrozumie drugiego artystę, ponieważ kierują nim podobne albo przynajmniej zbliżone schematy myślenia. Artysta to człowiek, który nie myśli w sposób sztandarowy, otwiera się na różne możliwości, pozostaje cały czas i wszędzie z otwartym umysłem, pozwala sobie na kreatywność, na wprowadzenie sztuki nawet tak, gdzie jej obecność wydaje się niemożliwa. Patrzy głębiej, otwiera się na piękno tego, co go otacza, czuje pewną więź między sobą a sztuką, która nie pozwala mu o sobie zapomnieć. Artysta gromadzi swoje myśli na przykład przelewając je na papier i otwierając się na wiele nowych możliwości. Pozwala sobie na odkrywanie, ekspresję, ekspozycję emocji. Tworząc swoje dzieło stawia na emocje, które nierzadko łączą w sobie autentyczność i szczerość. Artysta w nietypowy sposób postrzega świat, coś co wydaje nam się dziwne lub zaskakujące dla artysty może być najpiękniejszym i najlepszym źródłem inspiracji.